Privacy Statement

Inspiratie op Locatie neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt de Privacy Statement van Inspiratie op Locatie uiteen gezet. We raden je daarom aan de Privacy Statement aandachtig door te nemen.


1. Wat is Inspiratie op Locatie?

Op Inspiratie op Locatie kun je uiteenlopende locaties reserveren voor bijv. vergaderingen, trainingen, presentaties, recepties, borrels, brainstorms en events etc.

De deelnemende Locaties kunnen hun ruimtes en aanverwante producten en diensten (zoals hapjes en drankjes, faciliteiten en andere opties) via ons platform ter reservering aanbieden. Hierdoor is het voor jou mogelijk om zelf je offerte bij elkaar te klikken op basis van de individuele mogelijkheden van de Locatie.

Je hebt bij elke locatie inzicht in welke data en dagdelen nog vrij zijn en wat de exacte kosten zijn. De vrije data kun je via Inspiratie op Locatie online reserveren, direct bij de locatie.

De aangesloten locaties houden hun reserveringen bij in de digitale agenda van Inspiratie op Locatie. Deze agenda is gekoppeld aan de beschikbaarheid op de website.

Zodra je een datum reserveert op Inspiratie op Locatie wordt je reservering met de daaraan gekoppelde offerte meteen doorgeplaatst in de agenda van de locatie. Je reserveringsaanvraag wordt ook per mail doorgestuurd, direct aan de locatie. Deze zal je reserveringsaanvraag binnen 24 uur beoordelen. Zodra de locatie je reserveringsaanvraag heeft bevestigd laat Inspiratie op Locatie je dit namens de locatie per email weten.

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan Locaties waar je een reservering aanvraagt en pas nadat de Locatie je reservering definitief bevestigd.

Inspiratie op Locatie is gevestigd aan de Crooswijksesingel 50, 3054 CJ te Rotterdam, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam (NUMMER). Ons btw-registratienummer is NL8507.59.687.B01. 

 

2. Welke informatie wordt door Inspiratie op Locatie verzameld en verwerkt?

Geregistreerde gebruikers

Om een reservering te plaatsen bij een van de deelnemende locaties via Inspiratie op Locatie moet je een persoonlijk Account aanmaken. Wanneer je een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van een Account en later ook de gegevens die Inspiratie op Locatie verzamelt over jouw gebruik van de reserveringsservice, zoals bijv. de reserveringen die je hebt geplaatst.


Gemaakte offertes & reserveringen

Inspiratie op Locatie slaat de door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers op de website gemaakte offertes tijdelijk in de dbase op. Ook je afgeronde reserveringen worden bewaard in onze dbase. Deze informatie is immers nodig om het reserveerproces te kunnen doorlopen.


Reviews

Je kunt op de website van Inspiratie op Locatie een review schrijven over Locaties waar je geweest bent. Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van Inspiratie op Locatie.


Automatisch Gegenereerde Informatie

Inspiratie op Locatie verzamelt van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de website en de reserveringsservice van Inspiratie op Locatie. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Inspiratie op Locatie ze?

Om de service van Inspiratie op Locatie goed te kunnen uitvoeren maakt Inspiratie op Locatie gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc) om een volgend gebruik van onze service te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van onze service geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze service of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de service. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructie of de “help functie” raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Hou ook je Password geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Account.

4. Voor welke doeleinden zal Inspiratie op Locatie informatie over jou gebruiken?

Inspiratie op Locatie zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. om je reserveringsaanvraag en aanvullende wensen optimaal af te handelen;
  2. om je informatie toe te zenden omtrent onze eigen en gelijksoortige diensten, zoals nieuwe mogelijkheden van Inspiratie op Locatie of acties de we organiseren; 
  3. om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
  4. om jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of indien je daar expliciet toestemming hebt verleend.

1. Afhandelen reserveringsaanvragen

Inspiratie op Locatie verzorgt de afhandeling van de reserveringsaanvragen die je doet via het systeem van Inspiratie op Locatie. Inspiratie op Locatie fungeert hierbij als tussenpersoon tussen jou en de locatie. Nadat de locatie je reserveringsaanvraag bevestigd worden je persoonlijke gegevens, zoals je deze hebt verstrekt tijdens het aanmaken van je account, aan de locatie bekend gemaakt en opgeslagen in de Dbase. Zo kan de locatie eventueel direct contact met je opnemen om de reservering verder met je af te stemmen.

Locaties hebben dus alleen toegang tot jouw gegevens als je bij de betreffende Locatie hebt gereserveerd en deze reservering door de Locatie is bevestigd.. Het is voor Locaties  niet mogelijk om je reserveringsgeschiedenis bij andere Locaties in te zien.

In het kader van reserveringsaanvragen worden je persoonsgegevens ook gebruikt om je op de hoogte te houden van je reservering. Zo kun je een e-mail ter bevestiging en/of annulering van je reservering(saanvraag) ontvangen. Deze e-mails zijn van essentieel belang voor de dienstverlening en je kunt je voor dergelijke e-mails dan ook niet afmelden.

Verder kan Inspiratie op Locatie de recensies die je op de Website hebt geplaatst over een Locatie aan de betreffende Locatie verstrekken. Dit helpt de Locatie om nog beter aan de specifieke wensen van de gebruikers te kunnen voldoen. Houd er tevens rekening mee dat de recensies voor alle gebruikers te raadplegen zijn. Het is daarom mogelijk dat gebruikers je recensies kopiëren en op andere websites plaatsen. Inspiratie op Locatie heeft hier helaas geen invloed op en is voor misbruik van recensies niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

2. Eigen producten en diensten van Inspiratie op Locatie

Inspiratie op Locatie wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van de website en systemen. Wanneer er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Inspiratie op Locatie dat aan jou laten weten. Ook kun je bericht krijgen van acties die door haar zijn georganiseerd.  Mocht je geen berichten over de Dienst en/of acties van Inspiratie op Locatie willen ontvangen, dan kun je je via dit e-mailadres afmelden info@inspiratieoplocatie. Een mogelijkheid om af te melden, is ook in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat je weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.


3. Automatisch Gegenereerde Informatie

Inspiratie op Locatie maakt gebruik van automatisch gegenereerde Informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de Website en de reserveringsservice. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voorzover ze niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).


4. Gebruik door derden

Voorzover dit niet noodzakelijk is voor het verlenen van onze service, zal Inspiratie op Locatie jouw gegevens niet zonder jouw expliciete toestemming aan derde partijen verstrekken voor bijv. direct marketingdoeleinden (of voor het toezenden van reclame). Inspiratie op Locatie kan jouw gegevens wel vertrekken aan derden voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Inspiratie op Locatie jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Inspiratie op Locatie jouw persoonlijke informatie?

Inspiratie op Locatie verstrekt jouw gegevens aan de Locaties voorzover dat noodzakelijk is voor uitvoering van onze service. Deze gegevens worden opgeslagen in dat gedeelte van de Database waar alleen de betreffende Locatie toegang tot heeft. De Database is opgeslagen op servers van Inspiratie op Locatie. Inspiratie op Locatie zal in het verstrekken van jouw gegevens aan de Locaties en het hosten van de Database, passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Inspiratie op Locatie, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Inspiratie op Locatie fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw (persoons)gegevens worden overgedragen.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens Inspiratie op Locatie over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kunt veranderen, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@inspiratieoplocatie.nl.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Inspiratie op Locatie?

De webite en onze service kan hyperlinks bevatten waarmee je onze Service verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Inspiratie op Locatie heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Ook heeft Inspiratie op Locatie geen zeggenschap en/of invloed op de informatie die Locaties via de Service verstrekken. Bovendien verstrekt Inspiratie op Locatie in het kader van onze Service jouw gegevens aan de Locaties. Wij hebben geen invloed op het gebruik dat Locaties van jouw gegevens maken. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van websites van derden en/of de Locatie een andere privacy policy van toepassing is.

Deze Privacy Statement van Inspiratie op Locatie heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die in het kader van onze Service worden verwerkt. Inspiratie op Locatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden en/of de Locaties dan wel voor de informatie die Locaties door middel van de Service verstrekken.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Inspiratie op Locatie?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van Inspiratie op Locatie en kan iedereen een Account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Account aanmaakt. Indien je jonger bent dan 16 jaar en deze toestemming niet hebt, mag je geen gebruik maken van de Service van Inspiratie op Locatie.

10. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

11. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over onze Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@inspiratieoplocatie.nl.

Gesloten

Nieuw? Meld je aan

Het duur slechts 1 minuutje en je kunt van alle gemakken van de site gebruik maken!

Login met je Inspiratie op Locatie account

Gesloten

Wachtwoord vergeten?

Annuleren